Arduino merupakan sebuah platform ‘open-source’ untuk membina prototaip berasaskan eletronik. Ini termasuklah papan mikropengawal Arduino Uno yang sangat popular dikalangan penggemar hobi elektronik. Papan mikropengawal ini boleh diprogramkan dan disambung

X